links
nvp
home behandeling contact

BEHANDELING

Behandeling, wat en voor wie?

Na het intakegesprek zal een behandelpan met U worden opgesteld waarbij overeengekomen wordt welke behandeling voor U het meest geschikt is.

Gekozen kan worden uit farmacotherapie en/of psychotherapie.Wat de psychotherapie betreft kan overeengekomen worden over te gaan tot een behandeling met EMDR, cognitieve gedragstherapie of schematherapie naast ondersteunende,structurerende gesprekken.

>Hoe lang duurt een sessie?

Afhankelijk van wat de inhoud van de sessie is,farmacotherapie of psychotherapie, kan een sessie 25,55 of 80 minuten duren.

Kosten

De kosten voor psychiatrische en psychotherapeutische zorg worden doorgaans grotendeels of geheel door Uw zorgverzekeraar vergoed. Neem contact op met Uw zorgverzekeraar over de hoogte van Uw eigen bijdrage.

Noodzakelijk is een verwijzing van Uw huisarts voor gespecialiseerde GGZ.

Indien u verzekerd bent bij VGZ of De Friesland kan u zich bij mij uitsluitend aanmelden via stichting 1NP zolang het budget voor behandelingen in het lopende jaar bij 1NP dat toelaat (zie www.1np.nl voor de wijze van aanmelden).

problematiek home praktijk behandeling